Serangan Waktu Subuh


Melayu Tidak Lupa: Beli Barangan British Terakhir -Tun Dr Mahathir. Apa jasa anda pula? Alhamdulilllah. Sebesar mana jasa itu pohon jelaskan. Ahli Parlimen sahaja?