Selamat Hari Kebangsaan Dan Hari Malaysia Tahun 2020


Nilaikan penerimaan awam terhadap pemerintahan Kerajaan Melayu Baru dan jadilah orang yang disukai ramai, bukannya dibenci – ‘SLIM’