Ketidak Saksamaan Kepentingan Antara Jantina


Mereka Yg Berkuasa Wajib Bertindak Serius Untuk Merapatkan Jurang YangMasih Tidak Seimbang Dalam Pelbagai Bidang Termasuk Peluang Bertanding & Menjadi Ahli Berhormat, Menjawat Jawatan Tertinggi di Kementerian/Agensi Persekutuan dan Negeri serta Keutamaan Yang Diberikan Dalam Perniagaan Export Produk Tempatan Perlu Dinilai Dan Wanita Kali Ini Diberikan Kelebihan.

Dr Mazlihah Abd Rahman
Bersatu Sungai Rambai.

Masyarakat Penyayang


Agenda penting dalam Dasar Perpaduan Negara yang perlu dicapai tempoh RMK8

Protected: Program Kursus Pengurusan Jenazah Islam


There is no excerpt because this is a protected post.