Semua kerja pendawaian elektrik telah disempunakan berakhir dengan mengujian


Pemeriksaan semua suis, lampu dan plug 3 pin

Kerja-kerja pendawaian elektrik boleh disiapkan antara lima hingga tujuh hari bergantung kepada keluasan bangunan dan jumlah mata lampu, kipas angin dan plug 3 pin.

Iwan Yahya – kontraktor elektrik.

%d bloggers like this: