Status dunia terkini Covid 19 Corona Virus


World And Summary Pendamic Disease In Malaysia

Status Dunia dan maklumat statistik KKM

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

https://covid19.who.int/

Laman Web Rasmi MKN Majlis Keselamatan Negara

Silalah rujuk Laman Web Rasmi MKN Majlis Keselamatan Negara tentang peraturan dan arahan yang sedang berkuatkuasa dan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia.

WHO

MKN

KKM

…Sikap ‘tidak kisah’ rakyat Malaysia terhadap bahaya COVID-19 boleh mengundang risiko dan menggagalkan semua usaha proaktif kerajaan dalam mengekang penularan virus itu.

– Tan Sri Lee Lam Thye, Pengerusi IKATAN.
%d bloggers like this: