ISU PADI & BERAS: MP Dapat Rasakan Tentang Kewujudan Masalah Dalam Perlaksanaannya.


Menteri Pertanian dan Industri Makanan ialah Datuk Seri Dr Ronald Kiandee, manakala Timbalan Menteri I ialah Datuk Seri Ahmad Hamzah dan Timbalan Menteri II pula Datuk Che Abdullah Mat Nawi

Biar 5 dari Pengkhianat


“Takkan Melayu Hilang Didunia”

Ketidak Saksamaan Kepentingan Antara Jantina


Mereka Yg Berkuasa Wajib Bertindak Serius Untuk Merapatkan Jurang YangMasih Tidak Seimbang Dalam Pelbagai Bidang Termasuk Peluang Bertanding & Menjadi Ahli Berhormat, Menjawat Jawatan Tertinggi di Kementerian/Agensi Persekutuan dan Negeri serta Keutamaan Yang Diberikan Dalam Perniagaan Export Produk Tempatan Perlu Dinilai Dan Wanita Kali Ini Diberikan Kelebihan.

Dr Mazlihah Abd Rahman
Bersatu Sungai Rambai.