Hi-Tech Itik Telur


Itik telur diusahakan diluar negara – bilakah tahap saradiri Malaysia akan tercapai jika hanya menternak secara tradisional.

Campbell adalah itik domestik dari Britain. Ia dikembangkan di Uley, di Gloucestershire, England, pada awal abad ke-20; diperkenalkan kepada umum pada tahun 1898 dan pelbagai Khaki pada tahun 1901.

Penternakan itik telur di Melaka

%d bloggers like this: